گیاهی ترین AnzanDigital فروشگاه

حوزه شمال

رئیس حوزه: محمدرضا موحد
نام پدر: ملا سعید
مبایل: ۰۷۸۶۵۲۰۸۰۸
ایمیل: nrd@aapt.org.af
ولایت: مزار شریف
موسسه: صلیب سرخ

معاون: فریده اسدآگاه
نام پدر: اسد الله
مبایل: ۰۷۸۹۱۴۰۶۳۲
ولایت: مزار شریف
موسسه: صلیب سرخ

مسئول فرهنگی: محمد عمر مستمند

مبایل: ۰۷۹۹۴۱۷۷۲۴
ولایت: مزار شریف
موسسه: صلیب سرخ

مسئول مالی: آقا رضا همدرد
نام پدر: محمد صدیق
مبایل: ۰۷۹۹۹۶۰۶۰۲۷
ولایت: مزار شریف
موسسه: صلیب سرخ

مشاور: محمد یاسین عاصم
نام پدر: محمد نادر
مبایل: ۰۷۹۸۸۰۷۳۱۳
ولایت: مزار شریف
موسسه: صلیب سرخ

مشاور: محمد افضل اسلمی
نام پدر: محمد اکرم
مبایل: ۰۷۹۹۳۵۴۹۰۱
ولایت: مزار شریف
موسسه: صلیب سرخ

طراح و میزبان: شرکت هرات هاست

Powered by keepvid themefull earn money